โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

เด็กเตรียมสถาปัตย์ คว้ารางวัล Popular Vote สายอาชีพในการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2562 ณ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และ อาจารย์พิเชษฐ์ โค้วตระกูล อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำนักศึกษา หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ขันวิชัย , นายพันธกานต์ นันทิยา , นส. นัฐนันทน์ บัณฑิต และ นส. วณิชญา ธรรมปัญญา เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest โดยเป็นการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง Cisat Volunteer โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อังคาร 29 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ "ชมรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม" ในสังกัดสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง "Cisat Volunteer" โดยเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมโดยพี่ๆ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยกันทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีเส้นสนามแบตมินตัน และคณาจารย์พร้อมนักศึกษา ที่ร่วมเดินทางได้มอบชุดกีฬา อาหาร และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา โดยมี อาจารย์ศิรินภา ใจเ... >> อ่านต่อ


เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดันที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit Thailand micro:coding Championship 2019 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
จันทร์ 28 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit ในงาน Thailand micro:coding Championship 2019 โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Innovative Robot หุ่นยนต์นวัตกรรม Assisting Humanity " เครื่องคัดแยกประเภทขวดเพื่อรีไซเคิล " ระดับประเทศ มาครอบครอง ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็มให้แก่ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง Innovation Learning ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 56 พรรษา  บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็มให้แก่ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช  โดยน้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและรับโจทย์เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ผลงานจากการใช้ STEM เชิงนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม ภายใต้กิจกรรม "คิดได้ ทำได้ ขายได้" และ "เครื่องโยนเมล็ดพันธุ์ " >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมทดสอบใช้โปรแกรมแปลภาษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เชิญมาร่วมกันทดสอบใช้โปรแกรม "แปลภาษา" ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.ประเสริฐ ลือโขง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ  ---- ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษา คลิ๊กที่นี่ ----- หากพบปัญหาร่วมกันรายงานได้ โดยการกดปุ่มสี... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ / เทศบาลตำบลป่าป้อง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่คือ และเทศบาลตำบลป่าป้อง ในกิจกรรมดังกล่าวมีเกมการละเล่น อาทิ เก้าอี้ดนตรี แข่งเหยียบลูกโป่ง ฯลฯ และการตั้งโจทย์ตอบคำถามแก่น้องๆ ที่ม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมกราคม 2562
จันทร์ 14 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังเทศนาธรรมโดย พระธีระธะเนสฯ เรื่อง "วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างไร ในยุค 4.0" และมีพิธีตักบาตรพระสง... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และ อาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (1B) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในส่วนเนื้อหาของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดต่างๆ รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน ... >> อ่านต่อ


ตารางสอบกลางภาคเรียน MIDTERM ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาคเรียน MIDTERM ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 [ กด Download ห้องของตนเอง ] >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2018
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต / อ.กาญจนา ใบวุฒิ / อาจารย์พนม แก้วผาดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " International Festivals Day 2018" เทศกาลอาหารกาลาดินเนอร์ ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุดประจำชาติของแต่หลักสูตรที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 101 - 110 ทั้งหมด 451


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา