โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2562
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ลานอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ห้วยแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2562 และในโอกาสนี้ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส , ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรองอธิการบดีฯ โดย อาจารย์เอนก สมเคราะห์ เป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโส และ ผู้ปฏิบัติ... >> อ่านต่อรองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน RUEE RMUTL คว้ารางวัล GOLD Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ RUEE RMUTL พร้อมทีมงาน นำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" Thailand Research Expo 2019 โดยสามารถ คว้ารางวั... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Busuness University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดีจากงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ... >> อ่านต่อ


รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies (ARCHIMEDES2019) >> อ่านต่อ


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จ.ลพบุรี
พุธ 27 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 26 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ ห้อง C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้เตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ป... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกทดสอบฝีมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
พุธ 13 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 Gifted - Hands On จำนวน 19 คน เดินทางออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฏี และนักศึกษายังมีโอกาสสาธิตการปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องมือเชื่อม ซึ่งเสมือนเป็นการสอบมาตรฐาน โดยมีวิทยากร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำเสนอแนวคิด ( Condept ) ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ก่อนจัดทำรูปเล่ม ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพ : อรพรรณ นามพิชัย >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ อาทิ ร่างแผนราชการประจำปี 2562 , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , แผนพัฒนาบุคลากร IDP1-2-3 และเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจองหน่วยง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 101 - 110 ทั้งหมด 482


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา