โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษามหาราชินี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษามหาราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่ม โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัลประกวดพานพุ่มให้แก่ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายปณิธาน ปัญจขันธ์ / นายพีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา