โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 !! รอบกรณีพิเศษ !!

คลิ๊กเลย !! ===> ประกาศรายชื่อ มิชลิน 2560 รอบกรณีพิเศษ !!


2. กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 

https://entrance.rmutl.ac.th/Bh/


แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 053 266 516 ต่อ 2130 , 2012 

โปรดติดต่อ ==> เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 093 - 318 - 1316