โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 3066 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผลการคัดลือก Portfolio) รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ

 


 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ในประกาศผล ด้วยการใช้เลขที่นั่งสอบ
และผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ผ่าน ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นรายบุคคลเท่านั้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา