โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2562 - 3 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

กำหนดการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

ณ ศาลาราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เวลา  14.30 น.         ทุกหน่วยงานลงทะเบียน

เวลา  15.00  น.        บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

เวลา  15.30 น.         เริ่มพิธีมอบเทียนพรรษา
                               - อธิการบดี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                               - กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
                               - อธิการบดี กล่าวให้โอวาทและมอบเทียนพรรษา

เวลา  16.00 น.         เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ   - กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

การแต่งกาย : โทนสีเหลืองหรือชุดสุภาพ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา