โลโก้เว็บไซต์ งานวิ่งการกุศล 13ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกัน ปันใจให้น้อง  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานวิ่งการกุศล 13ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกัน ปันใจให้น้อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2563

สถานที่ : ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ่

               จัดงานวิ่งการกุศล "13 ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกัน ปันใจให้น้อง"
               "เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN 2020"

วันที่แข่งขัน:

    วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 - 10.00 น.
สถานที่แข่งขัน:
   ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
วันที่รับอุปกรณ์:
      วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น.

        กำหนดการแข่งขัน

                      04.30 น.         เช็คอินนักวิ่งระยะมินิมาราธอน

                      04.50 น.         อบอุ่นร่างกาย เต้นแอโรบิค

                      05.15 น.         พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน

                      05.30 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร

                      05.45 น.         เช็คอินนักวิ่งระยะฟันรัน

                      06.00 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร

                      07.30 น.         พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ตรวจสอบสถานะได้ที่  รายชื่อผู้เช้าร่วมการแข่งขัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา