โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา ตามเจตนารมณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) โดยจะเริ่มเดินจากสนามฟุตบอล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมระยะทาง 5 กม. ซึ่ง มทร.ล้านนา อีก 5 พื้นที่ ยังได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

  • มทร.ล้านนาพิษณุโลก เส้นทาง มทร.ล้านนา ล้านนาพิษณุโลก ต.บ้านกร่าง 10 กม.
  • มทร.ล้านนา น่าน เส้นทาง มทร.ล้านนา น่าน ผ่าน มทร.38 และ รพ.น่าน ระยะทาง 10 กม.
  • มทร.ล้านนา เชียงราย เส้นทาง ภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ระยะทาง 5 กม.
  • มทร.ล้านนา ลำปาง เส้นทาง ภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง ระยะทาง 5 กม.
  • มทร.ล้านนา ตาก เส้นทาง ผ่านจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ระยะทาง 21 กม.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา