โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กิจการนักศึกษา งานทะเบียน

ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา