โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤศจิกายน 2566 - 30 มิถุนายน 2567

สถานที่ : วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการการศึกษา

ปฏิทินงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2567

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา