โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 


หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ดังนี้

 


 

ห้องเสวนา RMUTL CoP 2024

คลิก URL https://me-qr.com/gKvRDBSU หรือ แสกน QR Code นี้

 

 

 


 

วีดิทัศน์กิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา