โลโก้เว็บไซต์ เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ C2

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา วทส.

เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560

กำหนดการ ต่างๆ ระหว่าง 16 - 19 พฤษภาคม 2560  

ดาวน์โหลดที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา