โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย น่าน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา