โลโก้เว็บไซต์ สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ ประจำปีการศึกษา 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 935 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : อาคาร C2

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา