โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2560 - 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ วทส.

ด้วยปฏิทินการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา กำหนดให้การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ระดับ ปวช. สอบวันที่ 19-22 ธันวาคม 2560
- ระดับ ป.ตรี สอบวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  กดที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา