โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 ธันวาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา