โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 มกราคม 2561 - 9 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา