โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญหอพัก วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญหอพัก วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มกราคม 2561 - 23 มกราคม 2561

สถานที่ : หอพักนักศึกษา 2

ผู้รับผิดชอบ : งานหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญหอพัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ปี 2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

ณ อาคารหอพักชาย 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา