โลโก้เว็บไซต์ ECTI DAMT and NCON 2019. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ECTI DAMT and NCON 2019.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มกราคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

                                                                                                                ^^^^^CLICK^^^^^


ที่มา : ECTI DAMT and NCON 2019.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา