โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน วทส.

ปฏิทินการศึกษา 2559

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับ ปวช. ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา