โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2559 - 12 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ

กำหนดจัดพิธีเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 9.30 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา