โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 สิงหาคม 2559 - 16 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยืสินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา

ตามที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ดำเนินการจัดส่งมอบบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเชิญชวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 3 กรกฎาคม 2560) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนด

** วิทยาลัยฯ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202

( คอนเฟอเร้นท์ )

ดาวน์โหลดเอกสารต้นเรื่องที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา