โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2559 - 21 สิงหาคม 2559

สถานที่ : นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวิชาการบูรณาการเรียนรู้รว่มกับการทำงาน ( WIL )

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม - เสาร์ 20 สิงหาคม 2559

ที่ นว. 502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา