โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา วทส.

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15 .00 น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา