โลโก้เว็บไซต์ ประเพณี ยี่เป็ง 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประเพณี ยี่เป็ง 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : บริเวณหน้าอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดงาน ยี่เป็งรำลึก ประจำปีการศึกษา 2559 

ซึ่งวันเวลา และกำหนดการสำคัญ จำนำมาแจ้งให้ทราบทราบอีกครั้งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา