โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 กันยายน 2559 - 24 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามบาสเกตบอล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ สนามกีฬากลางแจ้ง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา