โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ

วิทยาลัยฯ กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา