โลโก้เว็บไซต์ กำหนดกรอกผลการศึกษาปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดกรอกผลการศึกษาปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 มีนาคม 2560

สถานที่ : วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.

กำหนดตามปฏิทินการศึกษา 2/2559

ให้อาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวช. ทุกท่าน กรอกผลการศึกษาปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559 ในระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึง 16.30 น. เท่านั้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา