โลโก้เว็บไซต์ อบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแก่บุคลากรสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมความรู้เรื่องสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์

งานอบรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ดังกำหนดการแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา