โลโก้เว็บไซต์ CISAT STAR Contest 2017  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

CISAT STAR Contest 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 376 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มิถุนายน 2560 - 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ : โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดการประกวด ดาว เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 CISAT STAR Contest 2017 

ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กำหนดวันเวลา คือ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา