โลโก้เว็บไซต์ วันไหว้ครู และ พิธีแห่เทียนพรรษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันไหว้ครู และ พิธีแห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2560 - 6 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยฯ โดยงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู และ พิธีแห่เทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โถงอาคาร C2 นัวตกรรม ดอยสะเก็ด และในช่วงบ่ายจะมีการเดินแห่เทียนพรรษา ไปยังวัดป่าไผ่บ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา