โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กรกฎาคม 2560 - 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยฯ กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 ในระดับ ปวช.

ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฏาคม 2560 ในระดับ ปริญญาตรี ( เว้นวันหยุดราชการ 28 กรกฎาคม 2560 )

ดูตางรางสอบได้ทางเว็ปไซต์ 


https://college.rmutl.ac.th/news/4771-midterm1-2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา