โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 สิงหาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โถงอาคาร C2

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โถงอาคาร C๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา