โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

สถานที่ : วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานบุคลากร วทส.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ 

รายละเอียด https://goo.gl/g8yA7gออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา