โลโก้เว็บไซต์ รับใบแสดงผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับใบแสดงผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กันยายน 2560 - 24 ตุลาคม 2560

สถานที่ : อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ระดับ ปวช.

เรื่อง พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมรับใบแสดงผลการศึกษา ดังเอกสารแนบ

**สำคัญ** ข้อ 2 หากมีความประสงค์ผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2560 ขอให้มาติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ห้องวิชาการ C2-101 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560 เท่านั้น !!ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา