โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 336 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560

สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา วทส.

ตาม รายละเอียด https://goo.gl/AcNqTiออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา