โลโก้เว็บไซต์ โครงการใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มีนาคม 2561 - 6 มีนาคม 2561

สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนาทุกท่าน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริ ในพระมหากษัตริย์จากหน่วยงานต่างๆ  และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ตำรวจภูธรภาค 5, มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานได้ที่ https://police5.go.th/p5/601.html
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา