โลโก้เว็บไซต์ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กรกฎาคม 2559 - 12 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ยังไม่ได้ระบุ

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.

สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.

กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

ณ วัดป่าไผ่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา