โลโก้เว็บไซต์ กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กรกฎาคม 2559 - 7 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.

สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.

กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ โถง อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา