โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา (อุปนายกคนที่ 1)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา