โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ชนะเลิศรวมพลคน KidBright2019
พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พบนายอำเภอดอยสะเก็ด-นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

CDIO4-8Nov2019
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กฐินมทร.ล้านนา2562
จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผู้บริหารสำรวจอาคาร S1 วทส.ดอยสะเก็ด
พุธ 9 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เตรียมวิศวะ2โยธาบำเพ็ญประโยชน์
พุธ 9 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เตรียมวิศวกรรม2เรียนรู้ทดสอบฝีมือแรงงาน
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เข้ารอบสุดท้ายkrukidcontest2019
อังคาร 10 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

CISAT Open House 2019
อังคาร 10 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ2563
พุธ 4 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 366

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา