โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผู้บริหารสำรวจอาคาร S1 วทส.ดอยสะเก็ด
พุธ 9 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เตรียมวิศวะ2โยธาบำเพ็ญประโยชน์
พุธ 9 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เตรียมวิศวกรรม2เรียนรู้ทดสอบฝีมือแรงงาน
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เข้ารอบสุดท้ายkrukidcontest2019
อังคาร 10 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

CISAT Open House 2019
อังคาร 10 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ2563
พุธ 4 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เด็กเตรียมวิศวะคว้ารางวัลเหรียญเงินwrg2019
จันทร์ 2 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

wrg2019-รางวัลระดับชาติ
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


บริหาร3ศึกษาดูงานเบทาโกรแม่โจ้2562
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 362

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา