โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บริหาร3ศึกษาดูงานเบทาโกรแม่โจ้2562
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ดูงานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สถาปัตย์ดูงานเชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด
พุธ 7 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ2562
พุธ 7 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


อบรมเครื่องมือช่าง
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล
อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ มทร.ครั้งที่11
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 353

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา