โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

SDGs : SDGs Hackathon
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทรรัตนโกสินทร์ศึกษาดูงานรรเตรียม
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ตรวจประกันระดับหลักสูตรประจำปี2565-อาหาร
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมวิพากษ์วัฒนธรรมไทเขินชุมชนบ้านป่าป้อง
อังคาร 22 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

หารือทางด้านวิชาการโรงเรียนสันกำแพง
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

CRCI 2023
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

นำเสนอผลงานแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตร ปวช.เตรียมศิลปะและการออกแบบ
อังคาร 27 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา 2566
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566
อังคาร 11 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 474

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา