โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัย-ลงพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยไทเขิน
จันทร์ 23 มกราคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รางวัลบุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ. 2565
จันทร์ 23 มกราคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำบุญขึ้นปีใหม่และประชุมสร้างพระเจ้าทันใจ
พุธ 18 มกราคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ราชมงคลสรรเสริญ 2565
พุธ 18 มกราคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วทสต้อนรับผู้บริหารมทรล้านนาเชียงราย
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รางวัลผลงานประดิษฐ์2566วช
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานทูตนิวซีแลนด์
อังคาร 8 พฤศจิกายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 474

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา