โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรม Microsoft Teams
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ถวายพระรพรราชินี3มิย2563
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ผ่านเข้ารอบ Kidbright ต้าน COVID-19
จันทร์ 25 พฤษภาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2562
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ต้อนรับ ผอ.ศอญ.จอส.904
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1Creative Idea GSB
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมสอบสัมภาษณ์TCAS 1 Portfolio63
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 381

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา