โลโก้เว็บไซต์ วันรับเกรด ประจำปีการศึกษา 2/2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันรับเกรด ประจำปีการศึกษา 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 561 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารนวัตกรรม ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน วทส.

กำหนดให้นักศึกษา ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี เดินทางมารับผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ที่ อาคารนวัตกรรม ดอยสะเก็ด 

** ผู้ปกครองโปรดเดินทางมาพร้อมกับนักศึกษา ด้วย เพื่อรับฟังผลการศึกษาและข้อแนะนำต่างในการศึกษา ในภาคเรียนต่อไป **
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา