โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา วทส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยสโมสรนักศึกษา วทส. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน CISAT Star Contest 2016

ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.45 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา