โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

วิทยาลัยฯ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา  รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา ร่วมกับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา โดย อ.กัมปนาท ปาวิน อาจารย์ประจำหอพัก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งหอพัก แนะนำทีมงาน และผลการดำเนิน... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ล่าช้า
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ล่าช้า **ขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดดำเนินการชำ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวยและยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยฯ S1-306 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวย และ ยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม โดยมี อ.วราภรณ์ ทองสว่าง และ อาจารย์กลุ่มศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ บัดนี้งานห้องสมุด วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ผู้ที่ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย  โดยมี อ.พนม แก้วผาดี เป็นผ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประเภทคโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ... >> อ่านต่อ


โครงการ Betagro WiL TVET จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL
จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วยโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ ภายใต้โครงการ Betagro WiL TVET ในระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมงานด... >> อ่านต่อ


ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาเครือข่าย) ประจำปี 2564
ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 >> อ่านต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563 นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ โดยมีคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกศิษย์ การจัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาจะ... >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2563 [FINAL EXAM]
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2563 [FINAL EXAM] กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 ระดับ ปวช. - >> อ่านต่อ


ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 (ฤดูร้อน-2563) ระดับ ปวช.
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้ง 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปวช. (รหัส 62) (ต.บธ. / ต.วศ. / ต.สถ.) 2. นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 492


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา