โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

วิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2563
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศด่วน ! สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลื่อนเปิดการศึกษา เป็นวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น >> อ่านต่อ


ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม (นอกแผน) และ การขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยฯ  ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม (นอกแผน) และการขอแก้ไขตารางสอน-สอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น *ยกเว้นนศ.ใหม่* >> อ่านต่อ


ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผ่านระบบออนไลน์ >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ S1-202 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการ “อบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Teams”  โดยมี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น และได้มอบหมายให้ นส.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ... >> อ่านต่อวิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อังคาร 2 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด  นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำคณะคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณโถงอาค... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19
จันทร์ 25 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID19) โดยบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ , นายวทัญญู ชัยยะ และนายเอกรินทร์ อินประมูล ได้รับเลือกผ่านเข้ารอบค... >> อ่านต่อ


เด็กเตรียมฯ วิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของ NECTEC และ สวทช.
พุธ 13 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศผลการพิจารณาทีมที่เข้ารอบจำนวน 20 ทีม ในการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โจทย์ "สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ" โดยสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนหรือพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน สืบเนื่องจากโครงการ 2 โครงการ คือ FabLab และ การจัดประกวด KidBright: Coding at School for Teacher &ldq... >> อ่านต่อ


มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับค่าบำรุงการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับค่าบำรุงการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่อนผันการชำระค่าเทอมทุกระดับ โดยไม่เสียค่าปรับ >> อ่านต่อ


ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง วิธีการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 27 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง วิธีการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 471


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา