โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว


ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2565 (ภาคฤดูร้อน 3/2565) ระดับ ปวช. วิทยาลัยฯ
อังคาร 6 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2565 (ภาคฤดูร้อน 3/2565)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ >> อ่านต่อ


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล เนื่องในพิธีพระราชการปริญญาบัตร 2563-2564
อังคาร 21 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวบริการ

ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2566 ณ โรงยิม มทร.ล้านนา และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล เนื่องในพิธีพระราชการปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 - 2564 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านการคัดกรอง เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ร่วมกับนักเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงยิม มทร.ล้านนา และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ข่าวโดย : ง... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
อังคาร 21 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ช่วยปฏิบัติงานจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวกงานจราจร แก่บัณฑิตและประชาชนทั่วไป เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาทหาร เกิดจิตสำนึก รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รู้จักความมีจิตสาธารณะ ที่ดี  ข่าวโดย : งานประชา... >> อ่านต่อ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
เสาร์ 11 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดพิธี และในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำ... >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2565 [FINAL EXAM]
พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2565 [FINAL EXAM] กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566   >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนิทรรศการครูติดเกม 2023 การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคุณมนสิชา พิชัยพรหม อ.ประจำหอพักนศ. วิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานนิทรรศการครูติดเกม 2023 "การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว" ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ โดยได้นำผลงานบอร์ดเกม Plan Your Money Board Game เข้าร่วมแสดงในงานฯ เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะการจัดการทางการเงิน การวางแผนทาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 622


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา