โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)
พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ฉบับที่ 2) >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบในรอบ TCAS2 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติจาก COVID-19
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบในรอบ TCAS2 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และอาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 CMU-FoSTAT Food Innovation contest (North Region) ภาคเหนือ โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันในครั้งนี้ และยังได้เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน มิถุนายน นี้ ที... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563 รอบ 2 (รร.เครือข่าย)
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 (โรง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับ... >> อ่านต่อ


ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา มทร.ล้านนา ปี 2563
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา มทร.ล้านนา ปี 2563 1. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน 2. ข้อม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตาโรงเรียนเครือข่าย) รอบ 2 กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตาโรงเรียนเครือข่าย) รอบ 2 กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ===> >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอกนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563  ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ - สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่ายรอบ 2 ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันเสาร์ที่ ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563  ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 471


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา