โลโก้เว็บไซต์ Kritsadaporn Takaew | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : Kritsadaporn Takaew

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และระบบสมาชิกหอสมุด มทร.ล้านนา 6 พื้นที่
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 สามารถใช้บริการได้ตามปกติในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1323, 1332 >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา