โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ และตารางเรียน 1 / 2564 (ปกติ)
อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ไม่ปกติ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พุธ 2 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณโถงอาคาร S1 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมถวายพระพรฯ จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พุธ 2 มิถุนายน 2564

                 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยม... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แจ้งการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 Admission ประจำปีการศึกษา2564
จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การสอบสัมภาษณ์รอบ 3  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 บุคลากร นำอาจารย์เจ้าหน้าที่รับวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน 2564
ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564

              วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่งในเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ มีอาจารย์ บุคลากรที่แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนจำนวน 100 ราย และจะรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่  โ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม U2T Covid-19 Week
ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) โดยการสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจัดทำกิจกรรมเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้รับผิดชอบ จำนวน 70 ตำบล   อาทิ จัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดโครงการเสวนาธรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564
อังคาร 25 พฤษภาคม 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด กิจกรรมโครงการเสวนาธรรมออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (10.00 - 11.00 น.) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรฯ ให้บุคลากร ได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติตนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ รวม... >> อ่านต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
เสาร์ 10 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ในโอกาสนี้ ได้เข้ารดน้ำดำหัว รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งท่านอธิการได้กล่าวคำอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1085


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา